Op veler verzoek een PDF bestand gemaakt, zodat u de afkortingen kunt downloaden en voor u zelf kunt uitprinten om mee te nemen!

Afkorting;
Betekenis;
Uitleg;
AEL
Auto Exposure Lock
Wanneer je de knop indrukt (en meestal ingedrukt moet houden), wordt de belichtingsinstelling (gelocked) van het gebied waar je op hebt gefocust, vastgezet.
AF
Automatische scherpstelling
Camera stelt automatisch scherp op je onderwerp. Wanneer je de ontspanknop van je camera half indrukt.
A [keuzeknop bovenop]
Aperture - Diafragmavoorkeuze
In deze stand kies je zelf je diafragma, de camera meet nog steeds de hoeveelheid licht en past de sluitertijd automatisch aan voor een goed resultaat. Met het gekozen diafragma bepaal je hoeveel scherptediepte er in je foto zal zijn. Uiteraard kan je je ISO (lichtgevoeligheid) ook zelf op een bepaalde waarde, vast zetten.
A-[AF-A] [voorkant camera]
Automatische Auto scherpstelling
Dit is een dynamisch ingebouwde stand die kan switchen tussen de AF-S en AF-C standen. Wanneer u de ontspanknop half indrukt beslist de camera aan de van uw situatie welke stand het meest geschikt is. Bij stilstaande beelden blijft de autofocus op de enkelvoudige stand en bij bewegende beelden schakelt deze automatisch om.
AUTO [keuzeknop bovenop]
Automatische stand
In de automatische stand doet de camera al het denkwerk en valt er niets in te stellen.
Bel. Comp.
Belichtingscompensatie
Met de belichtingscompensatie kan je je lichtmeter de opdracht geven om net iets onder of over te belichten.
C-[AF-C] [voorkant camera]
Continue Automatische scherpstelling
De camera blijft scherpstellen zolang u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. Gebruik deze functie wanneer het onderwerp in beweging is.
DMF-[AF-DMF] [voorkant camera]
Direct Manual scherpstelling
U kunt na de automatische scherpstelling zelf handmatig de scherpstelling nauwkeurig aanpassen. [Directe Handmatige Scherpstelling]
C1/C2/C3
Custom-1/2/3
U kunt van tevoren opname-instellingen (zoals belichting, scherpstelling, transportfunctie, enz.) registreren in een customknop en deze tijdelijk oproepen terwijl u de knop ingedrukt houdt. Druk gewoon op de customknop om de instellingen snel om te schakelen, en laat de knop los om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen. Deze functie is handig voor het opnemen van actieve scènes, zoals bij sport. Zie bijvoorbeeld 'vogelknop' op mijn site.
DISP
Display
Stelt u in staat de schermweergavefuncties in te stellen die kunnen worden geselecteerd met DISP (weergave-instelling) in de opnamefunctie.
EV
Exposure Value of wel Lichtwaarde
U kunt de belichtingscompensatiewaarde instellen binnen een bereik van –3,0 EV tot +3,0 EV.
F-getal
Diafragma
U kunt opnemen door het diafragma in te stellen en het scherpstelbereik te veranderen, of door de achtergrond onscherp te maken.
FN
Functie
U kunt veelgebruikte functies registreren onder de Fn (Functie)-knop en deze oproepen tijdens het opnemen. U kunt maximaal 12 veelgebruikte functies registreren onder de Fn (Functie)-knop.
HDR
High Dynamic Range [grote lichtcontrasten]
Neemt drie beelden op met een verschillende belichting en combineert de beelden met een correcte belichting, de heldere delen van een onderbelicht beeld en de donkere delen van een overbelicht beeld om beelden te creëren met een groter bereik aan gradatie (High Dynamic Range). Eén beeld met een juiste belichting en een beeld samengesteld uit over elkaar liggende beelden worden opgenomen.
ISO
Lichtgevoeligheid van je sensor
De gevoeligheid voor licht wordt uitgedrukt in de ISO-waarde (aanbevolen-belichtingsindex). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid is.
M [keuzeknop bovenop]
Manual
In deze [M] stand kies je zelf sluitertijd en diafragma, de camera denkt niet meer voor jou. Wel zie je altijd een aanduiding wat de camera zou doen als hij zelf mocht meten en hoeveel jij er naar zijn idee naast zit. Hierdoor krijg je volledige controle en kun je uitzonderlijke effecten bereiken. Handig met de digitale camera's is natuurlijk dat je direct het resultaat ziet en direct een andere instelling kan proberen.
MF-[AF-MF] [voorkant camera]
Manual scherpstelling
Stelt handmatig scherp. Middels de lensring.
MR
Geheugen nummer oproep
Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat veelgebruikte functies of numerieke instellingen zijn opgeroepen die van tevoren waren geregistreerd.
NFC
Near Field Communication
U kunt uw camera verbinden met een NFC-compatibele Android-smartphone door ze elkaar te laten aanraken en daarna kunt u het apparaat bedienen met behulp van de smartphone.
NR
Noise Reduction
Tijdens opnemen met een hoge ISO-gevoeligheid vermindert het apparaat de ruis die meer opvalt als de gevoeligheid van het apparaat hoog is.
P [keuzeknop bovenop]
Automatisch Program
Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde (F-getal)). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
Pre-AF
Prefocused - Automatische scherpstelling
Het apparaat stelt automatisch scherp voordat u de ontspanknop tot halverwege indrukt.
S [keuzeknop bovenop]
Sluitertijd voorkeuze
In deze stand kies je zelf de sluitertijd, de camera meet nog steeds de hoeveelheid licht en past het diafragma automatisch aan voor een goed resultaat. De keuze van je sluitertijd kies je als je controle wilt hebben over de beweging in je foto. Uiteraard kan je je ISO (lichtgevoeligheid) ook zelf op een bepaalde waarde, vast zetten.
S-[AF-S] [voorkant camera AF]
Enkelvoudige Automatische scherpstelling
De camera voert de scherpstelling uit en de scherpstelling wordt vergrendeld wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt. Gebruik deze functie wanneer het onderwerp stilstaat.
SCN [keuzeknop bovenop]
Scènekeuze
Biedt u de mogelijkheid opnamen te maken met vooraf ingestelde instellingen die afhankelijk zijn van de scène.
T [rechts]
Inzoomen [rechts]
Vergroot beelden tijdens het opnemen met behulp van de achterste lensring of de W/T-(zoom)knop.
W [links]
Uitzoomen [links]
Verkleind beelden tijdens het opnemen met behulp van de achterste lensring of de W/T-(zoom)knop.

Op veler verzoek een PDF bestand gemaakt, zodat u de afkortingen kunt downloaden en voor u zelf kunt uitprinten om mee te nemen!