BULB

U kunt een naspoor opnemen van de beweging van een onderwerp met een lange sluitertijd.
BULB is geschikt voor het opnemen van lichtsporen van bijvoorbeeld vuurwerk. (zie vuurwerkfoto)
1. Zet de functiekeuzeknop in de stand M (Handm. belichting).
2. Draai de besturings knop (het wieltje) linksom tot [BULB] wordt afgebeeld. (sorry Monique) (sluitertijd) [camera wel op enkele opname zetten]
3. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.
4. Houd de ontspanknop ingedrukt zo lang de opname duurt.
Zo lang u de ontspankop ingedrukt houdt, blijft de sluiter geopend.
Opmerking;
Omdat een lange sluitertijd wordt gebruikt en het moeilijker wordt de camera stil te houden, kunt u
het beste een statief gebruiken.
Hoe langer de belichtingstijd hoe meer ruis zichtbaar zal zijn in het beeld.
Na het opnemen wordt de ruisonderdrukking ([ NR lang-belicht]) uitgevoerd gedurende dezelfde
tijdsduur waarin de sluiter geopend was. U kunt echter niet verder gaan met opnemen zolang de
ruisonderdrukking wordt uitgevoerd.
U kunt de sluitertijd niet instellen op [BULB] in de volgende situaties:
Wanneer de functie [Lach-sluiter] is ingeschakeld.
Wanneer de functie [Auto HDR] is ingeschakeld.
Wanneer [Foto-effect] is ingesteld op [HDR-schilderij] of [Mono. m. rijke tonen].
Wanneer de functie [NR Multi Frame] is ingeschakeld.
Als de [Transportfunctie] is ingesteld op [Continue opname], [Cont. m. snelh.vk.] of [Zelfontsp.(Cont.)].
Als u de bovenstaande functies gebruikt terwijl de sluitertijd is ingesteld op [BULB], wordt de
sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.
Hint;
Beelden die zijn opgenomen in de stand [BULB] worden vaak wazig. Wij adviseren u een statief te
gebruiken of een afstandsbediening die compatibel is met de multifunctionele aansluiting en is
voorzien van een ontspanknopvergrendelfunctie (los verkrijgbaar).

Diafragma F9 – Bulb stand, sluitertijd dus opname 6 seconde ingedrukt – ISO 100 – 8.8 mm