Stel je camera in voor bewegend beelden, ofwel filmen.

 

Opname-instellingen (bewegende beelden) filmen

Selecteert de beeldfrequentie en de bitsnelheid voor het opnemen van bewegende beelden.

MENU   (Camera- instellingen2) → [[Knop MOVIE] Opname-instelling] → kies uw gewenste instelling.
 • Hoe hoger de bitsnelheid, hoe hoger de beeldkwaliteit.

Menu-onderdelen

Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K]

Opname-instell. Bitsnelheid Beschrijving
30p 100M/25p 100M Ong. 100 Mbps Neemt bewegende beelden op in 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Ong. 60 Mbps Neemt bewegende beelden op in 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M* Ong. 100 Mbps Neemt bewegende beelden op in 3840×2160 (24p).
24p 60M* Ong. 60 Mbps Neemt bewegende beelden op in 3840×2160 (24p).

*Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD]

Opname-instell. Bitsnelheid Beschrijving
60p 50M/50p 50M Ong. 50 Mbps Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Ong. 25 Mbps Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Ong. 50 Mbps Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Ong. 16 Mbps Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M* Ong. 50 Mbps Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ong. 100 Mbps

Neemt op hoge snelheid bewegende beelden op in 1920×1080 (120p/100p). U kunt bewegende beelden opnemen in 120 fps of 100 fps.

 • U kunt vloeiendere slow motion beelden krijgen als u compatibele beeldbewerkingsapparatuur gebruikt.
120p 60M/100p 60M Ong. 60 Mbps

Neemt op hoge snelheid bewegende beelden op in 1920×1080 (120p/100p). U kunt bewegende beelden opnemen in 120 fps of 100 fps.

 • U kunt vloeiendere slow motion beelden krijgen als u compatibele beeldbewerkingsapparatuur gebruikt.

*Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD]

Opname-instell. Bitsnelheid Beschrijving
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 24 Mbps maximaal Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Ong. 17 Mbps gemiddeld Neemt bewegende beelden op in 1920×1080 (60i/50i).

Opmerking;

 • Bewegende beelden die zijn opgenomen met de instelling [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] bij [Opname-instellingen] worden door PlayMemories Home omgezet om een AVCHD-opnamedisc te maken. U kunt geen disc maken in de oorspronkelijke beeldkwaliteit. Deze omzetting kan lang duren. Als u de oorspronkelijke beeldkwaliteit wilt behouden, slaat u de bewegende beelden op een Blu-ray-disc op.
 • [120p]/[100p] kan niet worden geselecteerd voor de volgende instellingen.
  • [Slim automatisch]
  • [Superieur automat.]
  • [Scènekeuze]

Stilstaande beelden (foto’s) vastleggen (maken) tijdens het opnemen van bewegende beelden (Dual Rec)

U kunt stilstaande beelden vastleggen tijdens het opnemen van bewegende beelden zonder het opnemen te onderbreken.

Gebruik Dual Rec wanneer u zowel bewegende beelden als stilstaande beelden tegelijkertijd wilt opnemen.

Druk op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te starten.

Druk op de ontspanknop om een stilstaand beeld vast te leggen. Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt het resterende aantal stilstaande beelden dat u nog kunt opnemen, afgebeeld op het scherm.

Tijdens het opnemen van stilstaande beelden, wordt de mededeling [VASTLEGGEN] afgebeeld op het scherm.

Druk nogmaals op de MOVIE-knop om het opnemen van bewegende beelden te stoppen.