Instellen – scherp stellen op het oog (dier of mens) –

MENU →  (Camera- instellingen1) pagina 6/14 (onderste regel)

[Inst. gez.-/ogen-AF] → Doorklikken op het midden van het besturingswiel [Gez.-/og.prior. in AF] → [Aan]

 [Onderwerpherkenn.] → [Dier of mens]. (Kattekop of mens)

 

Weergave ogen dier (of mens) gewenste instelling, aan of uit.

Wanneer [Aan] is ingesteld, wordt het witte oogdetectiekader weergegeven rondom de ogen.